PETRARCA Európska akadémia pre krajinnú kultúru je nezisková organizácia so sídlom vo Witzenhausene v Nemecku.

Táto mimovládna organizácia sa zameriava na trvalo udržateľný rozvoj európskej kultúrnej krajiny. Osobitný dôraz kladie na ekologické a sociálne poľnohospodárstvo a využívanie pôdy. PETRARCA - pobočka vo Witzenhausene hostí Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft DASoL, nemeckú organizáciu zastrešujúcu sociálne poľnohospodárstvo.

Sociálne poľnohospodárstvo môže priniesť pridanú hodnotu pre ľudí, poľnohospodárske podniky, vidiecke oblasti a tiež pre prírodu. PETRARCA sa zapojili do viacerých európskych projektov zameraných na sociálne poľnohospodárstvo SoFar, MAIE, DIANA, INCLUFAR, TheGoodSeed, PROFARM, Gardeniser pro, SWEDA. Zapojili sme tiež do vytvárania sietí v oblasti sociálneho poľnohospodárstva v celej Európe COST action Green Care in Agriculture, CoP Farming for Health a na národnej úrovni. Od národného výskumného projektu "Sociálne poľnohospodárstvo na ekologických farmách v Nemecku" patrí do data banky viac ako 6 500 fariem a iniciatív, ktoré dostávajú pravidelný newsletter o sociálnom poľnohospodárstve. Vďaka výučbe na Fakulte ekologického poľnohospodárstva na Univerzite v Kassel vo Witzenhausene bolo vedených veľa magisterských a bakalárskych prác na tému Sociálne poľnohospodárstvo.

Petrarca: www.petrarca.info