Petrarca - Evropská akademie pro krajinnou kulturu je nezisková organizace se sídlem ve Witzenhausenu v Německu.

Tato nevládní organizace se zaměřuje na udržitelný rozvoj evropské kulturní krajiny. Zvláštní pozornost věnuje ekologickému a sociálnímu zemědělství a využívání půdy. Pobočka PETRARCA ve Witzenhausenu hostí Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft DASoL, německou zastřešující organizaci pro sociální zemědělství.

Sociální zemědělství může přinést přidanou hodnotu lidem, zemědělským podnikům, venkovským oblastem i přírodě. PETRARCA se zapojila do několika evropských projektů zaměřených na sociální zemědělství SoFar, MAIE, DIANA, INCLUFAR, TheGoodSeed, PROFARM, Gardeniser pro, SWEDA. Také se zapojila do vytváření sítí v oblasti sociálního zemědělství v celé Evropě COST action Green Care in Agriculture, CoP Farming for Health) a na národní úrovni. Organizace také patří do databáze více než 6 500 farem a iniciativ, které dostávají pravidelný zpravodaj o sociálním zemědělství. Díky výuce na fakultě ekologického zemědělství na univerzitě v Kasselu ve Witzenhausenu bylo vedeno mnoho magisterských a bakalářských prací na téma Sociální zemědělství.

Petrarca: www.petrarca.info