Organizace založená v Praze v roce 2020 na podporu sociálního podnikání v České republice.

Projekt vznikl na základě přesvědčení, že sociální farmy a lidé, kteří je provozují, si zaslouží pozornost a podporu. SoFarm si váží každého, kdo vytváří bezpečný prostor, kde mohou najít práci lidé s různým postižením a potřebami, a zároveň se chová šetrně k půdě a krajině. Díky nim se lidé s různým postižením stávají přirozenou součástí komunity a mohou se rozvíjet a naplňovat svůj jedinečný potenciál. Vizí jsou sebevědomé, společensky prospěšné a ekonomicky udržitelné sociální farmy.

SoFarm podporuje zemědělce, kteří vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby s různými formami postižení, pomáhá pojmenovat problémy, s nimiž se potýkají sociální zemědělci, a odstraňuje bariéry pomocí odborných služeb. SoFarm poskytuje služby ve spolupráci s odborníky, kteří mají zájem nabízet své služby sociálním farmám. SoFarm pravidelně pořádá semináře a společná setkání. Vytvářením podmínek pro setkávání, přirozený přenos znalostí a informací podporuje SoFarm vzájemnou pomoc a kolegialitu.

SoFarm: www.sofarm.cz