Organizacja założona w Pradze w 2020 roku w celu wspierania przedsiębiorczości społecznej w Czechach

Projekt wyrósł z przekonania, że gospodarstwa społeczne i ludzie, którzy je prowadzą, zasługują na uwagę i wsparcie. SoFarm docenia każdego, kto tworzy bezpieczną przestrzeń, w której osoby z różnymi niepełnosprawnościami i potrzebami mogą znaleźć pracę, a jednocześnie z troską traktuje glebę i krajobraz. Dzięki nim osoby z różnymi niepełnosprawnościami stają się naturalną częścią społeczności i mogą się rozwijać i realizować swój unikalny potencjał. Wizją są pewne siebie, społecznie korzystne i ekonomicznie zrównoważone gospodarstwa społeczne.

SoFarm wspiera rolników, którzy tworzą możliwości zatrudnienia dla osób z różnymi formami niepełnosprawności, pomaga nazwać problemy, z którymi borykają się rolnicy społeczni i usuwa bariery dzięki profesjonalnym usługom. SoFarm świadczy usługi we współpracy z ekspertami, którzy są zainteresowani oferowaniem swoich usług gospodarstwom społecznym. SoFarm regularnie organizuje seminaria i wspólne spotkania. Tworząc warunki do spotkań, naturalnego transferu wiedzy i informacji, SOFarm promuje wzajemną pomoc i kolegialność.

SoFarm: www.sofarm.cz