Druživa, o.z. jest stowarzyszeniem obywatelskim założonym w 2015 roku.

Organizujemy zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin, mające na celu promowanie odpowiedzialnego zachowania wobec innych ludzi, zwierząt i przyrody, przyczyniające się do zdrowego stylu życia, zrównoważonego i samowystarczalnego życia oraz oferujące przestrzeń do zrozumienia i wspólnych spotkań. Nasza organizacja wspiera zrównoważony rozwój jako jedyną możliwą drogę do zdrowego, harmonijnego rozwoju człowieka, ludzkości i naturalnego systemu Ziemi. Nasza misja obejmuje również wspieranie i promowanie alternatywnych i opartych na społeczności sposobów życia i mieszkania, wspieranie i wdrażanie działań w zakresie edukacji alternatywnej, tworzenie i dbanie o krajobrazy kulturowe, ochronę środowiska i odzyskiwanie dziedzictwa kulturowego i obszarów wiejskich.

Staramy się osiągnąć nasze cele poprzez działania rekreacyjne, kulturalne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin, poprzez projekty wspierające rozwój społeczności, krajobraz i opiekę nad dziedzictwem kulturowym, a także poprzez działania doradcze, organizacyjne, konsultacyjne i szkoleniowe w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Oferujemy miejsce dla ludzi, którzy chcą ponownie połączyć to, co wydaje się rozpadać - rolnictwo i przyrodę, dziedzictwo i innowacje, żywność i zdrowie, społeczeństwo obywatelskie i podejmowanie decyzji politycznych.

Druziva: www.druziva.sk