Instytut Europejskich Studiów Zawodowych IEPS jest organizacją edukacyjną, założoną w 2001 roku, która świadczy usługi doradcze i organizacyjne w zakresie edukacji dorosłych i kształcenia zawodowego.

IEPS współpracuje z szerokim gronem ekspertów, czeskimi firmami z różnych dziedzin przemysłu i usług oraz szkołami zawodowymi i praktycznymi.

Nasze kursy i szkolenia opierają się na zasadach uczenia się kompetencji, ze szczególnym naciskiem na interaktywność i grywalizację. Zwracamy szczególną uwagę na wykorzystanie i rozwój cyfrowych materiałów szkoleniowych, e-edukacji, MOOC i innych materiałów opartych na ICT, takich jak aplikacje i oprogramowanie szkoleniowe.

Ze względu na pandemię Covid-19 przenieśliśmy większość działań do przestrzeni online i opracowujemy nowe podejścia do zapewniania edukacji dorosłym za pośrednictwem oprogramowania i platform komunikacyjnych online.

INSTITUT EVROPSKÝCH PROFESNÍCH STUDIÍ, s.r.o.: www.ieps.cz