Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Regionalnych ARID powstało w sierpniu 2009 roku w Krakowie.

Od początku istnienia celem Stowarzyszenia jest promowanie rozwoju regionalnego obszarów wiejskich, w tym w szczególności kształtowanie otwartych postaw wobec wiedzy i innowacji oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych.
Celem Stowarzyszenia jest również ułatwianie przepływu informacji o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki mających zastosowanie w kształceniu ustawicznym osób dorosłych.
W ciągu ostatnich kilku lat Stowarzyszenie zaangażowało się również w wiele projektów edukacji szkolnej, a także projektów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych w sektorze rolniczym, pszczelarskim i więziennym.
Obecnie Stowarzyszenie realizuje projekty międzynarodowe w ramach projektów ERASMUS i HORIZON.
STOWARZYSZENIE ARID www.arid.org.pl