PETRARCA European Academy for Landscape Culture jest organizacją non-profit z siedzibą w Witzenhausen w Niemczech.

Organizacja skupia się na zrównoważonym rozwoju europejskich krajobrazów kulturowych. Szczególny nacisk kładzie na rolnictwo ekologiczne i opiekuńcze oraz użytkowanie gruntów. Oddział PETRARCA w Witzenhausen jest gospodarzem Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft DASoL, niemieckiej organizacji parasolowej dla rolnictwa opiekuńczego.

Rolnictwo społeczne może stanowić wartość dodaną dla ludzi, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich i przyrody. PETRARCA była zaangażowana w kilka europejskich projektów dotyczących rolnictwa społecznego SoFar, MAIE, DIANA, INCLUFAR, TheGoodSeed, PROFARM, Gardeniser pro, SWEDA. Byliśmy zaangażowani w tworzenie sieci w rolnictwie społecznym w całej Europie w ramach akcji COST Green Care in Agriculture, CoP Farming for Health) oraz na poziomie krajowym. Od czasu krajowego projektu badawczego "Rolnictwo społeczne w gospodarstwach ekologicznych w Niemczech" ponad 6500 gospodarstw i inicjatyw należy do banku danych, otrzymując regularny biuletyn na temat rolnictwa społecznego. Dzięki nauczaniu na wydziale rolnictwa ekologicznego na Uniwersytecie w Kassel w Witzenhausen nadzorowano wiele prac magisterskich i licencjackich na temat rolnictwa społecznego.

Petrarca: www.petrarca.info