• SoFarm: Support of Social and Inclusive Farming

  • Natura jest naszą pasją

  • Życie jest lepsze na gospodarstwie

<p style="text-align: justify;">Więcej informacji SoFarm: Wsparcie rolnictwa społecznego i integracyjnego

Więcej informacji SoFarm: Wsparcie rolnictwa społecznego i integracyjnego

Projekt SoFarm: Wsparcie rolnictwa społecznego jest programem Erasmus+, współfinansowanym przez Unię Europejską (KA220-ADU - Partnerstwa współpracy w kształceniu dorosłych).

<p style="text-align: justify;">Wyniki projektu

Wyniki projektu

Po wstępnym zbadaniu sytuacji w każdym kraju (warsztaty, wywiady z ekspertami), partnerzy projektu z Czech, Niemiec, Polski, Słowacji i Włoch będą współpracować w celu opracowania dokumentów warunkowych, studiów przypadków, materiałów edukacyjnych i krótkich filmów, które zostaną wykorzystane do informowania rolników i ogółu społeczeństwa.


2022-1-CZ01-KA220-ADU-000089092