• SoFarm: Podpora sociálneho a inkluzívneho poľnohospodárstva

  • Príroda je naša vášeň

  • Život je lepší na farme

<p style="text-align: justify;">Projekt SoFarm: Podpora sociálneho a inkluzívneho Farming, je program Erasmus+, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou (KA220-ADU - Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých).

Projekt SoFarm: Podpora sociálneho a inkluzívneho Farming, je program Erasmus+, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou (KA220-ADU - Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých).

SoFarm: Podpora sociálneho a inkluzívneho poľnohospodárstva

<p style="text-align: justify;">Výsledky projektu

Výsledky projektu

Po úvodnom prieskume situácie v jednotlivých krajinách (workshopy, rozhovory s odborníkmi) budú partneri projektu z Českej republiky, Nemecka, Poľska, Slovenska a Talianska spolupracovať na príprave kondicionalít, prípadových štúdií, vzdelávacích materiálov a krátkych videí, ktoré budú slúžiť na informovanie poľnohospodárov a širokej verejnosti.


2022-1-CZ01-KA220-ADU-000089092