Meridaunia, založená v roku 1998, je spoločným konzorciom s ručením obmedzeným.

Tvoria ho partneri patriaci do verejného sektora, vrátane 29 obcí Monti Dauni, Univerzity vo Foggii, Obchodnej komory vo Foggii a súkromných spoločností zastupujúcich občiansku spoločnosť a svet lokálneho podnikania. Poslaním Meridaunie je byť skutočnou "Rozvojovou agentúrou '' pre toto územie, ktorej všeobecnou funkciou je podporovať rozvoj a vytváranie podnikov a pracovných miest. Inštitucionálna práca Meridaunie spočíva v príprave a realizácii stratégií rozvoja územia prostredníctvom zapojenia čo najväčšieho počtu miestnych sociálno-ekonomických subjektov (verejných a súkromných), ako aj miestnej komunity. Skladá sa z predsedu a riaditeľa a šiestich zamestnancov.

MERIDAUNIA www.meridaunia.it