Druživa, o.z. je občianske združenie založené v roku 2015.

Organizujeme aktivity pre deti, mládež, dospelých a rodiny, ktorých cieľom je podporovať zodpovedné správanie voči iným ľuďom, zvieratám a prírode, prispievať k zdravému životnému štýlu, udržateľnému a sebestačnému životu a ponúkať priestor na porozumenie a spoločné stretnutia. Naša organizácia podporuje trvalo udržateľný rozvoj ako jedinú možnú cestu k zdravému, harmonickému rozvoju človeka, ľudstva a prírodného systému Zeme. K nášmu poslaniu patrí aj podpora a propagácia alternatívneho a komunitného spôsobu života a bývania, podpora a realizácia aktivít v oblasti alternatívneho vzdelávania, tvorby a starostlivosti o kultúrnu krajinu, ochrany životného prostredia a obnovy kultúrneho dedičstva a vidieka.

Naše ciele sa snažíme dosiahnuť prostredníctvom voľnočasových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre deti, mládež, dospelých a rodiny, prostredníctvom projektov na podporu rozvoja komunity, starostlivosti o krajinu a kultúrne dedičstvo, ako aj prostredníctvom poradenských, organizačných, konzultačných a vzdelávacích aktivít v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Ponúkame priestor pre ľudí, ktorí chcú znovu spojiť to, čo sa zdá byť rozpadnuté - poľnohospodárstvo a prírodu, dedičstvo a inovácie, potraviny a zdravie, občiansku spoločnosť a politické rozhodovanie.

Druživa: www.druziva.sk