• SoFarm: Podpora sociálních a inkluzivních farem

  • Příroda pomáhá a léčí

  • Sociální farmy si zaslouží pozornost a podporu

<p style="text-align: justify;">Projekt SoFarm: Podpora sociálního a inkluzivního Farming, je program Erasmus+, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie (KA220-ADU - Partnerství pro spolupráci v oblasti vzdělávání dospělých).

Projekt SoFarm: Podpora sociálního a inkluzivního Farming, je program Erasmus+, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie (KA220-ADU - Partnerství pro spolupráci v oblasti vzdělávání dospělých).

Podívejte se na SoFarm: Podpora sociálního a inkluzivního zemědělství

<p style="text-align: justify;">Výsledky projektu

Výsledky projektu

Po úvodním průzkumu situace v jednotlivých zemích (workshopy, rozhovory s odborníky) budou partneři projektu z České republiky, Německa, Polska, Slovenska a Itálie spolupracovat na přípravě kondicionalit, případových studií, vzdělávacích materiálů a krátkých videí, které budou sloužit k informování zemědělců a široké veřejnosti.


2022-1-CZ01-KA220-ADU-000089092