<p style="text-align: justify;">Cíle projektu SoFarm

Cíle projektu SoFarm

Hlavním cílem projektu je přispět k rozšíření a zavedení sociálního a ekologického zemědělství v Evropě jako cesty k udržitelnému zemědělství a inkluzivní společnosti. Záměrem je motivovat zemědělce k udržitelnému a efektivnímu provozování sociálního zemědělství a zároveň zapojit do pracovního procesu a sociálního kontaktu osoby ze znevýhodněného prostředí nebo osoby se zdravotním postižením.

Projekt SoFarm: Podpora sociálního a inkluzivních farem vznikl v rámci programu Erasmus+ a je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Partnerství pro spolupráci ve vzdělávání dospělých KA220ADU. Partnerství tvoří organizace MERIDAUNIA z Itálie, DRUŽIVA, o.z. ze Slovenska, PETRARCA EUROP. AKADEMIE FUR LANDSCHAFTSKULTUR DEUTSCHAND E.V. , z Německa, organizace SOFARM a INSTITUT EVROPSKÝCH PROFESNÍCH STUDIÍ, s.r.o. z České republiky a STOWARZYSZENIE ARID z Polska.

<p style="text-align: justify;">Projekt

Projekt

Cílem projektu SOFARM: Podpora sociálních a inkluzivních farem je získat a vyměnit si zkušenosti s rozvojem sociálních farem a motivovat zemědělce k efektivnímu a udržitelnému zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob. Projekt reaguje na obecně nízké povědomí o sociálních farmách a na situaci, kdy tyto farmy nejsou schopny se dlouhodobě udržet. Záměrem je proto poskytnout zemědělcům potřebné znalosti a dovednosti k vytvoření nových sociálních farem nebo k rozvoji těch stávajících.

Po úvodním průzkumu situace v jednotlivých zemích prostřednictvím seminářů a rozhovorů s odborníky se partneři projektu z České republiky, Německa, Polska, Slovenska a Itálie zaměří na výstupy projektu a společně vytvoří případové studie, vzdělávací materiály a krátká videa, která budou sloužit k informování zemědělců a široké veřejnosti.

Projekt se skládá z 6 hlavních pracovních balíčků, z nichž každý je rozdělen do řady konkrétních aktivit, které vedou k vytvoření 5 hlavních výstupů – vzdělávacích materiálů pro sociální zemědělce, malé a střední zemědělce, poskytovatele sociálních služeb, vzdělavatele v zemědělství i v sociálních službách atd. Kromě toho budou v průběhu projektu realizovány různé průřezové aktivity, organizována setkání a v každé zemi proběhnou multiplikační akce.

Za Českou republiku jsou partnery IEPS, který dohlíží na kvalitu vzdělávacích výstupů a tvorbu krátkých vzdělávacích videí, a organizace SoFarm, s.r.o., která různými způsoby podporuje sociální zemědělce a je koordinátorem celého projektu.

Projekt je realizován v rámci programu Erasmus+, v oblasti KA2 Strategická partnerství ve vzdělávání dospělých. Projektové konsorcium tvoří následující organizace z 5 evropských zemí:

  • SoFarm, s.r.o., Česká republika - koordinátor projektu
  • Institut Evropských Profesních Studií, s.r.o., Česká republika - partner
  • Petrarca - Evropská akademie pro krajinnou kulturu, Německo - partner
  • Stowarzyszenie ARID, Polsko - partner
  • Druživa, o.z., Slovensko - partner
  • MERIDAUNIA, Itálie - partner

Doba trvání projektu: 2 roky, 10/2022 - 09/2024

Číslo projektu: 20221CZ01KA220ADU0000890922022-1-CZ01-KA220-ADU-000089092