Sdružení pro rozvoj regionálních iniciativ ARID bylo založeno v srpnu 2009 v Krakově.

Cílem sdružení je podporovat regionální rozvoj venkovských oblastí, zejména rozvoj otevřeného přístupu ke znalostem a inovacím a šíření moderních informačních technologií.

Úkolem asociace je rovněž usnadnit tok informací o nejnovějším vývoji v oblasti vědy a techniky, které se týkají dospělých v rámci celoživotního vzdělávání.

V posledních několika letech se sdružení zapojilo také do mnoha školních vzdělávacích projektů, jakož i do projektů odborného vzdělávání a přípravy a vzdělávání dospělých v zemědělství, včelařství a ve vězeňství. V současné době sdružení realizuje mezinárodní projekty v rámci projektů ERASMUS a HORIZON.

STOWARZYSZENIE ARID www.arid.org.pl