Institut evropských odborných studií (IEP)S je vzdělávací organizace sídlící v Praze, založená v roce 2001, která poskytuje poradenské a organizační služby v oblasti vzdělávání dospělých a odborného vzdělávání.

IEPS spolupracuje se širokou škálou odborníků, českými firmami z různých oblastí průmyslu a služeb a odbornými a praktickými školami.

Naše kurzy a školení jsou založeny na principech kompetenčního učení se zvláštním důrazem na interaktivitu a gamifikaci. Zvláštní pozornost věnujeme využívání a vývoji digitálních školicích materiálů, e-vzdělávání, MOOC a dalších materiálů založených na ICT, jako jsou aplikace a školicí software.

Vzhledem k pandemii Covid-19 jsme většinu aktivit přenesli do online prostoru a vyvíjíme nové přístupy, jak poskytovat vzdělávání dospělým prostřednictvím online komunikačního softwaru a platforem.

INSTITUT EVROPSKÝCH PROFESNÍCH STUDIÍ, s.r.o.: www.ieps.cz