Druživa, o.z. je občanské sdružení založené v roce 2015 ve slovenské Rožňavě.

Pořádáme aktivity pro děti, mládež, dospělé a rodiny, jejichž cílem je podporovat odpovědné chování k ostatním lidem, zvířatům a přírodě, přispívat ke zdravému životnímu stylu, udržitelnému a soběstačnému životu a nabízet prostor pro porozumění a společná setkání. Naše organizace podporuje udržitelný rozvoj jako jedinou možnou cestu ke zdravému, harmonickému rozvoji člověka, lidstva i přírodního systému Země. K našemu poslání patří také podpora a propagace alternativních a komunitních způsobů života a bydlení, podpora a realizace aktivit v oblasti alternativního vzdělávání, tvorby a péče o kulturní krajinu, ochrany životního prostředí a obnovy kulturního dědictví a venkova.

Svých cílů se snažíme dosáhnout prostřednictvím volnočasových, kulturních a vzdělávacích aktivit pro děti, mládež, dospělé a rodiny, a to prostřednictvím projektů na podporu rozvoje komunit, péče o krajinu a kulturní dědictví, jakož i prostřednictvím poradenských, organizačních, konzultačních a vzdělávacích aktivit v oblasti udržitelného rozvoje.

Nabízíme prostor pro lidi, kteří chtějí znovu propojit to, co se zdá být rozpadlé - zemědělství a přírodu, dědictví a inovace, potraviny a zdraví, občanskou společnost a politické rozhodování.

Druziva: www.druziva.sk