Inštitút európskych odborných štúdií IEPS je vzdelávacia organizácia založená v roku 2001, ktorá poskytuje poradenské a organizačné služby v oblasti vzdelávania dospelých a v oblasti odborného vzdelávania.

IEPS spolupracuje so širokým spektrom odborníkov, českými firmami z rôznych oblastí priemyslu a služieb a odbornými a praktickými školami.

Naše kurzy a školenia sú založené na princípoch kompetenčného vzdelávania so špeciálnym dôrazom na interaktivitu a gamifikáciu. Osobitnú pozornosť venujeme využívaniu a vývoju digitálnych vzdelávacích materiálov, e-vzdelávaniu, MOOC a ďalším materiálom na báze IKT, ako sú aplikácie a školiaci softvér.

Vzhľadom na pandémiu Covid-19 sme väčšinu aktivít preniesli do online priestoru a vyvíjame nové prístupy, ako poskytovať vzdelávanie dospelým prostredníctvom online komunikačného softvéru a platforiem.

INSTITUT EVROPSKÝCH PROFESNÍCH STUDIÍ, s.r.o.: www.ieps.cz