Organizácia založená v Prahe v roku 2020 na podporu sociálneho podnikania v Českej republike.

Projekt vznikol z presvedčenia, že sociálne farmy a ľudia, ktorí ich vedú, si zaslúžia pozornosť a podporu. SoFarm si váži každého, kto vytvára bezpečný priestor, v ktorom môžu nájsť prácu ľudia s rôznymi druhmi postihnutia a potrebami a zároveň sa starostlivo správa k pôde a krajine. Vďaka nim sa ľudia s rôznym postihnutím stávajú prirodzenou súčasťou komunity a môžu sa rozvíjať a napĺňať svoj jedinečný potenciál. Víziou sú sebavedomé, spoločensky prospešné a ekonomicky udržateľné sociálne farmy.

SoFarm podporuje farmárov, ktorí vytvárajú pracovné príležitosti pre ľudí s rôznymi formami postihnutia, pomáha pomenovávať problémy, s ktorými sa sociálni farmári stretávajú, a odstraňuje bariéry odbornými službami. SoFarm poskytuje služby v spolupráci s odborníkmi, ktorí majú záujem ponúkať svoje služby sociálnym farmám. SoFarm pravidelne organizuje semináre a spoločné stretnutia. Vytváraním podmienok na stretávanie, prirodzený prenos poznatkov a informácií SoFarm podporuje vzájomnú pomoc a kolegialitu.

SoFarm: www.sofarm.cz