Združenie pre rozvoj regionálnych iniciatív ARID bolo založené v auguste 2009 v Krakove.

Cieľom združenia je od jeho založenia podporovať regionálny rozvoj vidieckych oblastí, najmä rozvoj otvoreného prístupu k vedomostiam a inováciám a šírenie moderných informačných technológií.

Cieľom združenia je tiež uľahčiť tok informácií o najnovšom vývoji v oblasti vedy a techniky, ktoré sa týkajú dospelých v rámci celoživotného vzdelávania.

V posledných rokoch sa združenie zapojilo aj do mnohých projektov v oblasti školského vzdelávania, ako aj do projektov odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých v poľnohospodárskom sektore, v sektore včelárstva a vo väzenskom kontexte. V súčasnosti združenie realizuje medzinárodné projekty v rámci projektov ERASMUS a HORIZON.

STOWARZYSZENIE ARID www.arid.org.pl