Meridaunia, założona w 1998 roku, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Składa się z partnerów należących do sektora publicznego, w tym 29 gmin Monti Dauni, Uniwersytetu w Foggii, Izby Handlowej w Foggii i prywatnych firm reprezentujących społeczeństwo obywatelskie i świat lokalnej przedsiębiorczości. Misją Meridaunia jest bycie prawdziwą "Agencją Rozwoju" dla terytorium, z ogólną funkcją wspierania rozwoju i tworzenia przedsiębiorstw i miejsc pracy. Praca instytucjonalna Meridaunia polega na opracowywaniu i wdrażaniu strategii rozwoju terytorium poprzez zaangażowanie jak największej liczby lokalnych podmiotów społeczno-gospodarczych (publicznych i prywatnych), a także społeczności lokalnej. Składa się z prezesa i dyrektora oraz płatnego personelu, w tym sześciu osób.

MERIDAUNIA www.meridaunia.it